25.02.2010

Hızlı ye, çok uyu obez ol...Geçenlerde TED'de Jamie Oliver'in obeziteye çözüm getirmek hazırladığı projenin sunumunu seyrettim. Kısaca çocuklara yemek yapmayı öğretmenin ve onları fast food'dan uzaklaştırmanın öneminden bahsediyordu. Daha sonra OECD her sene üye ülkelerin sosyal yaşamları hakkında yayınladığı "at a glance" isimli bir rapora bakarken bu sunum aklıma geldi. Bu raporda ülkelerin yemek yemeğe ayırdıkları süre ve obezite ile ilgili verilerde var.

Bu verileri alarak yukarıdaki grafikleri hazırladım. İlk grafikte yatay eksende yemeğe ayrılan zaman, dikey eksende vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olan nüfus oranı var. Jamie Oliver'in de belirttiği gibi bu iki verinin arasında negatif bir bağlantı var. Yani yemek yemek ve hazırlamak için ne kadar az zaman harcanırsa obezite oranı o kadar yüksek oluyor. Bu konuda en kötü durumda olan halk Amerika. Toplumun %35'i obeziteden müzdarip. Biz bir çok ülkeye göre çok iyi durumdayız. OECD ülkeleri içinde yemeğe en fazla zamanı ülke olduğumuzu da vurgulamak gerek.

İkinci grafik, uykuyla obezite ilişkisi için. Dikey eksende yine vücut kitle endeksi 30'un üzerinde olan nüfus oranı var ama bu sefer yatay eksende uykuya ayrılan süre var. Uyku süresi ile obezite arasında pozitif bir ilişki var, yani uyku süresi arttıkça obezite de artıyor. Bu verinin tek istisnası Fransızlar. Açık ara en fazla uyuyanlar onlar ama çok fazla obezite problemi yaşamıyorlar. Yemek kültürlerinin bunda büyük etkisi var.

Spor ve gelir düzeyinin etkilerini de merak ediyorum. Verileri bulur bulmaz onları da yazarım.

Hiç yorum yok: