7.11.2009

Berlin duvarının yıkılışından beri Avrupa...

Pew Amerika'yı ve Dünya'yı ilgilendiren trendler ve konularla ilgili çalışmalar yapan bir düşünce kuruluşu. Aşağıdaki sunum da Berlin duvarı yıkıldıktan sonra doğu bloku ülkeleriyle ilgili bir çalışmanın ürünü. Sunumdan kısa kısa notlar:

1. Çok partili sistem ve piyasa ekonomisine yönelik destek azalıyor. (slayt 3)
2. Hem doğu hemde batı Almanya'da birleşmenin sonuçlarının olumlu olduğunu düşünenlerin sayıları azalmış.(slayt 4)
3. Genel olarak toplumun hayata karşı memnuniyeti artmış. Ama birçok insan komünizm dönemine göre ekonomik olarak daha kötü koşullarda olduğunu düşünüyor. (slayt 6-8)
4. Genelde bu birleşmenin iş adamları ve politikacılara yaradığı düşünülüyor (slayt 9)


Hiç yorum yok: